Skoletur til Høyt & Lavt Klatreparker

Sist oppdatert: juli 2, 2020

Stian er lærer på ungdomsskolen og har hatt med flere skoleklasser på tur til klatreparken. “…det blir en veldig annerledes dag og elevene får utfordret seg på andre måter enn ved skolebenken, både fysisk og mentalt”.

Skoleklasser i klatreparken

Stian (34) er kroppsøvingslærer i ungdomsskolen og mener at en tur i klatreparken er positivt for elevene både fysisk og psykisk. Samtidig gir det frisk luft og skaper samhold i klassen.

Vi spurte Stian om grunnen til at de valgte Høyt & Lavt Klatreparker og ikke en annen aktivitet når de skulle finne på noe en skoledag med elevene.

«Det er en veldig annerledes aktivitet og det blir en veldig annerledes dag. Elevene får utfordret seg på andre måter enn ved skolebenken, både mentalt og fysisk. Videre får de brukt kroppen, testa egne grenser. Det sosiale med å kunne utfordre seg sammen med andre tror jeg er veldig bra for elevene».

Fellesskap og mestring

Stian ser at elevene hans opplever mestring utenfor skolen:

«Jeg tror du kan se det i øyne deres»

smiler Stian, og legger samtidig ikke skjul på at også han trives i klatreparken.

«Det er jo gøy! Elevene stråler av masse glede og entusiasme»

Når Stian så skal peke på hva han mener var det mest positive for elevene i klatreparken, kommer det sosiale aspekten raskt frem:

«Det sosiale, fellesskapsfølelsen og til slutt at en dag i klatreparken på mange måter hvisker ut forskjellene som finnes på den vanlige skolearenaen.»

Til lærerne har Stian oppfordningen;

«Nyt dagen, vær sammen med elevene, delta i klatringen. Det er litt luksus for oss lærere å ha en dag i klatreparken også»

ler stian til slutt.

Høyt & Lavt Klatreparker i 10 år

Høyt & Lavt Klatreparker finner du over hele Norge og har i løpet av de siste 10 årene hatt titusenvis av skoleelever innom klatreparkene. I klatreparkene finnes det ulike klatreløyper uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Noen av klatreparkene tilbyr også overnatting, aktiviteter på bakken, turer og overnatting.

Alle Høyt & Lavt sine klatreparker passer for alle klassetrinn og uansett ferdigheter.