Teamwork; Teambuilding som utgjør en forskjell

Sist oppdatert: september 2, 2020

«De ble opptatt av hverandre og hva slags egenskaper de ulike hadde. Jeg merket også effekten av dette på resten av seminaret.»

Teamwork; Teambuildingen som utgjør en forskjell

Etter flere års erfaring har vi nå satt sammen et innholdsrikt program for å tilby bedrifter og grupper et godt verktøy med bevisstgjøring på kommunikasjon og samhandling. Dette har nå blitt til det vi kaller «Teamwork». Ved å bruke Diversity Icebreaker, utviklet av Bjørn Z. Ekelund hos Human Factors AS, får bedrifter og grupper et bedre utgangspunkt for teamforståelse og kommunikasjon. Diversity Icebreaker er et anerkjent internasjonalt verktøy, som har bidratt til bedre samarbeid i organisasjoner i over 25 år.

I tillegg til det faglige, som er en teoretisk innledning med spørreskjema og gruppeoppgaver, bruker vi innholdsrike aktiviteter på bakken og i klatreparken vår. Disse skreddersyr vi til hver gruppe og gjestene våre opplever det som en spennende kombinasjon. Underveis i programmet holder vi fokus på hver enkelt persons måte å kommunisere på. Tilbakemeldingene fra bedriftene er klare, effekten er bedre ved bruk av spennende aktiviteter ute i naturen med en dose frisk luft.

Rotary på Teamwork.

I mars tok Thor for fjerde år på rad med en gruppe ledertalenter til oss. Nå skulle teamets kommunikasjon og samhandling i fokus. Gruppa var på et ledelsesseminar i Lågendalen, og syntes det virket spennende med et aktivitetsopplegg som var faglig forankret.

Vi spurte Thor om en tilbakemelding, dette er hva han svarte oss:

Hvilke forventninger hadde du til Teamwork-arrangementet hos H&L?
«Med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere besøk hadde jeg store forventninger til arrangementet. Det var også solgt godt inn til meg»

Hvordan fungerte den teoretiske starten (Diversity Icebreaker) som en faglig innledning til aktiviteter ute?
«Det fungerte meget bra og ungdommene satte stor pris på opplegget og tok til seg informasjonen»

I hvilken grad gir verktøyet Diversity Icebreaker en bedre dimensjon til aktivitetene i etterkant?
«Ungdommene var meget oppmerksomme på hva de hadde lært om «typer» og noen av gruppene var flinke til å omsette teorien til praksis»

Hvilke resultater gir arrangementet umiddelbart til gruppen?
«De ble opptatt av hverandre og hva slags egenskaper de ulike hadde. Jeg merket også effekten av dette på resten av seminaret»

Høres ikke dette interessant ut?

Les mer om Teamwork her