❤ Vi følger de til enhver tid gjeldende regler i forhold til smittevern.