Åpningstider 2022

Merk at åpningstidene varierer i løpet av sesongen.

Gruppebestillinger


Skulle du ha lyst til å ha med en større gruppe til oss utenom åpningstid – send oss en mail da vel!

21. Mai

Lørdag Kl. 10.00 – 16.15

27-29. mai

Fredag – søndag Kl.  10.00 – 16.15

Juni - Juli


4.-5. juni

Lørdag – søndag Kl. 10.00 – 16.15

11. juni

Lørdag Kl. 10.00 – 16.15

18.-19. juni

Lørdag – søndag Kl. 10.00 – 16.15

20. juni-7. juli

Alle dager Kl. 10.00 – 16.15

8. juli-31. juli

Alle dager Kl. 10.00 – 20.00

NB. Kun 3 timers billetter

August - September


1. august - 14. august

Alle dager Kl. 10.00 – 16.15

20. august - 25. september

Lørdag – søndag Kl. 10.00 – 16.15

Oktober - November


1. oktober - 9. oktober

Alle dager Kl. 10.00 – 18.00

NB. Kun 3 timers billetter

13. oktober - 16. oktober

Torsdag – søndag Kl. 10.00 – 16.15

22. oktober - 5. november

Lørdager Kl. 10.00 – 16.15