Miljø

Sist oppdatert: februar 17, 2021

En klatrepark er i utgangspunktet et godt miljøvalg – vi oppmuntrer til skånsom men aktiv bruk av naturen rundt oss!

Vi trenger likevel å være bevisste i våre valg av materialer og byggeteknikk for å kunne bygge og drifte parken med minst mulig klimaavtrykk.

Her får dere vite litt om hvilke grep vi har tatt for å gjøre vårt beste på dette området 🙂

Stubbe i klatreparken

Parken er todelt, et gammelt skogsområde som er tilknyttet ærverdige Rotvoll gård utgjør hoveddelen. Denne har vært brukt endel som beiteområde i senere år. Skogen er i hovedsak plantet av planteskolen som holdt til på gården, og de eldste trærne er rundt 150 år gamle.

Store furutrær har fått vokse seg gamle og krokete. Når vi utvider med flere klatreløyper får vi samtidig ryddet bort noen tynne og syke trær. Dette gir mer lys og næring til trærne som får stå igjen.

Trærne vurderes nøye før de blir tatt i bruk. I samarbeid med Universitetet på Ås og Parketetaten i Oslo er det utviklet en mal for byggemetoder som er så skånsomme som mulig. Det vi må være nøye med, er at trærne ikke får åpne «sår» som sykdom kan feste seg i. I samarbeid med arborist har vi fått laget en skjøtselplan for trærnes levetid. Vi må ta godt vare på trærne våre slik at vi kan bruke parken i mange år fremover!

Vi lar så mye som mulig av «urskogen» stå urørt -morkne stubber og hauger med kvist er bolig og livsgrunnlag for mikrooganismer og smådyr samt fugler som vi veldig gjerne vil beholde.

Stier må tilrettelegges så de er gode å gå på og for å finne frem til løypene, men viktigst av alt reduserer de trykket på skogbunnen slik at skogen får ro så langt som mulig.

Bursdag i parken på selvlaget sittegruppe

Felte trær blir i stor grad gjenbrukt i parken. Det er sittegrupper og benker flere steder som er laget av nettopp lokale trær, som denne eventyrlige gruppen oppe ved de oransje løypene våre.

Fugleliv
Vi har observert både flaggspett, ulike typer meiser og rødstrupe i tillegg til spurv, kråke og skjære i parkområdet.

Dyreliv
Rådyr og rev har vært innom, men dyret du har mest sjanse til å se her er ekorn! De er på daglig visitt, gjerne etter stengetid for å lete etter smuler og rester fra dagens lunsjpause.

Rådyrkalv på besøk