Egenerklæring Mountain Cart


1. Jeg bekrefter at:

  • Jeg/vi er under 120 kg.
  • Jeg/vi er ikke gravid, eller påvirket av alkohol/rusmidler.
  • Før jeg og/eller gruppen jeg eventuelt veileder starter klatring i aktivitetsløypene:
    • deltar jeg/vi på instruktørstyrt opplæring.
    • setter jeg/vi oss inn i, og følger parkens regler.

Parkens sikkerhetsregler blir opplyst om på opplæring og på informasjonsskilt på området. Brudd på disse kan føre til bortvisning fra parken uten rett til refusjon av billetter.

2. Send inn skjema her

Egenerklæringsskjema for klatreparken gjelder sesongen 2021!

Husk å fylle ut egenerklæringsskjema før du ankommer parken. Du trenger bare fylle ut skjemaet én gang per sesong. Egenerklæringskjemaet gjelder for alle Høyt & Lavt klatreparker, inkludert Skimore Oslo. Vi gjør oppmerksom på at registreringen IKKE er bestillingsskjema for klatreparken og sikrer deg ikke plass i køen. (*) må fylles ut for å sende skjema.