Service og inspeksjonsoppdrag

Har du en zip line, klatrepark, annet klatre relatert utstyr eller installasjon som må kontrolleres, kan vi ta jobben.

Servicesenter


Våre serviceteknikere kan gjøre den årlige resertifiseringen på alle produkter fra Headrush Technologies:

Periodisk kontroll


Vi har også sakkyndige personer innen fallsikring og er sertifisert for periodisk kontroll av klatreutstyr/PVU i henhold til NS-EN 365.