Zipline etablering

Vi bygger varierte zipliner! Alt fra 10m line og 3% fall på en lekeplass, til 700m lange vaiere med tilbaketrekkssystem, parallelle nedfarter, flymerking, fall på opptil 30% og hastigheter på over 180km/t. Alle bygges etter nasjonale og internasjonale standarder og vi tilbyr zipliner i hele segmentet.


Førstegangsbefaring


Vi gjør et grovdesign og ser på muligheter i det aktuelle området. Du får levert prinsippskisser, en budsjettkalkyle og en beskrivelse av leveransen. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale. Vi leverer zip-liner montert i trær, på stolper eller i fjell.

Byggeperiode zipline


Vi bygger ziplinen ihht internasjonale og nasjonale standarder. Hvor lang tid det tar å montere ziplinen avhenger naturligvis av flere faktorer som terreng, monteringssted (trær, fjell, stolper) og andre hensyn som eventuelt må tas i det aktuelle terrenget. Normalt beregnes det 1- 2 uker for montering. Det gjennomføres også testing av linen(e), opplæring av driftsansvarlig og til slutt inspeksjon av offentlige myndigheter for utstedelse av sikkerhetssertifikat før man kan åpne for gjester. Fra man bestemmer seg til anlegget er 100% klart bør man beregne minimum 2 måneder.

Etablering av rutiner, opplæring av driftsleder


Det er et krav fra offentlige myndigheter at driftsleder har nødvendig kompetanse for drift av anlegget. Vi har utviklet et eget internkontrollsystem for drift av zipliner (og opplevelsebaserte tjenester) som gir deg som driver god oversikt over driftsrutiner med sjekklister og instrukser for ulike funksjoner. Vi gir nødvendig opplæring for å tilfredsstille offentlige krav dersom dette ikke er på plass fra før. Håndboka kan lett integreres og benyttes til andre aktiviteter som inngår i driften. Vi tar også imot ansatte som hospiterer hos oss før man starter egen park. Dette gir nyttige erfaringer før man skal i gang selv. Vi kan også stille med erfarne instruktører fra oss som en støtte i startfasen – svært nyttig i en etableringsfase hvor mye er nytt. Med andre ord – vi tar kvalitet og sikkerhet på alvor og vil legge alt til rette for at besøkende og drivere skal få en best mulig opplevelse.

Godkjenning av offentlig myndighet


Jernbanetilsynet er offentlig myndighet for klatreparker og zip-liner i Norge. Denne type installasjoner kommer innunder Tivoliloven og du kan ikke drive et anlegg lovlig uten driftstillatelse og ansvarsforsikringer.

Kontakt oss


Er du interessert i mer info kontakt oss her.