Klatretårn

Høyt & Lavt designer og bygger klatretårn for utfordrende lek og hopp i høyden slik du ikke har sett det før. Ønsker du aktiviteter som kan gi familier og bedrifter en utfordring på fysikk og samarbeid kan dette være en god løsning for deg.


Førstegangsbefaring


Vi gjør et grov design og ser på muligheter i det aktuelle områder. Du får levert prinsippskisser, en budsjettkalkyle og en generell beskrivelse av leveransen. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale. Befaringen kan sammenliknes med at du skal bygge et hus og får en skisse tegnet fra arkitekt. Det danner et godt grunnlag for videre arbeid, budsjettering og planlegging. Når det gjelder reguleringsplaner og godkjenninger lokalt for etableringen er dette noe som normalt gjøres lokalt, men vi kan også bistå i dette arbeidet om det er ønskelig.

Klatretårn


Vi leverer og bygger ulike installasjoner til ulike formål og brukergrupper. I tillegg til noen eksempler beskrevet nedenfor kan vi sammen komme fram til nye spennende løsninger/apparater tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker.

Vi bygger ulike typer klatretårn som kan benyttes i kombinasjon med klatreparker eller som enkeltstående attraksjoner. Siste innovasjonen vår er et helt rått klatretårn i massivtre, et landemerke! Klatretårnene kan bygges i ulike størrelser og plasseres både inne og utendørs. Dette er flotte signaturbygg og er driftseffektive anlegg med lave bemanningskostnader.

Nettpark


En nettpark er løyper mellom hytter hvor sikkerhetssystemet er nett som er montert i et lukket system. Nettene kan gå høyt over bakken og de kan monteres i trær eller i stolper. Nettpark gir barn og voksne mulighet for ”fri lek” i hele parken siden den er uten sikringsline. Derfor skiller nettpark seg vesentlig fra en klatrepark hvor man følger en løpe fra start til slutt.

Her kan dere lese mer om Nett & Sprett bygget hos Høyt & Lavt Vestfold.

Fritt fall installasjoner


Ideen bak Himmelfallet, som er bygget hos Høyt & Lavt Vestfold, var å kunne gi samme opplevelse som en basehopper får på kanten av et objekt. Vi har gjennom årene bygget ulike fritt fall installasjoner, enten som enkeltstående attraksjoner, i trær eller i kombinasjon med multifunksjonelle tårn og klatreløyper.

Mer informasjon om ulike installasjoner finnes blant produktene.