Hinderbane etablering

Klatreelementene levert av Høyt & Lavt bygger på prinsippet om installering av klatreelementer for klatreparker etter NS-EN 15567-1:2015, og skiller seg fra tradisjonelt lekeplassutstyr. I tilfeller hvor klatreelementene eller hinderne installeres med tanke for bruk uten sikring benyttes lekeplassnormene NS-EN 1176 og NS-EN 1177 som retningslinjer for montering så langt det er hensiktsmessig. Apparatene bygges på stedet tilpasset terrenget og beskaffenheten til omgivelsene der de monteres. Dette kan i stor grad sammenliknes med det som ofte er kalt klatrejungel bygget i terrenget.


Førstegangsbefaring Hinderbane


Vi bidrar med vår erfaring til å utnytte mulighetene for klatreapparater og hinderbaner i ditt område. Du får et forslag til løsninger og aktuelle hinder, sammen med et tilbud på komplett leveranse. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen av hinderbane vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale. I utgangspunktet er bruk av klatreinstallasjonene til hinderbanen anbefalt benyttet av barn fra 4 år under oppsyn av voksne. Bruk av hinderne for barn under 4 år anbefales normalt ikke. Dette kan imidlertid tilpasses noe etter type bruk og beliggenhet.

Byggeperiode hinderbane


Det må normalt beregnes 1- 3 uker for montering. Det gjennomføres også testing av hinderbanen og opplæring av driftsansvarlige. Fra man bestemmer seg til anlegget er 100% klart bør man beregne minimum 2 måneder.

Oppfølging og vedlikehold


Drift av anlegg krever kontinuerlig oppfølging, utvikling og oppfølging. Vi er proaktive og planlegger årlige kontroller av park og utstyr slik at dette blir gjennomført årlig. Vi kan også ta på oss kontroll og vedlikeholdsoppdrag for andre installasjoner på forespørsel.