Close
Teamutvikling med femkamp og SPGR

Teamutvikling med femkamp og SPGR

Teamutvikling med femkamp og SPGR
Femkamp øvelser
Teamutvikling med femkamp og SPGR
Teambuilding
Teamutvikling med femkamp og SPGR
Teamutvikling
hl-icon-ticket-bw-neg

Pris 1150,- per pers. Minimum 10 stk.

Kontakt oss
hl-icon-time-bw-neg

Hverdager, både dag og kveldstid.

hl-icon-about_general-bw-neg

Femkamp og SPGR

Hvordan forbedre ditt team sin prestasjon, effektivitet og samarbeid?

På teambuilding med klatreparken og SPGR vil dere oppnå økt bevissthet om teamet, de rollene dere har, og hvordan det kan påvirke samarbeidet. Dere vil sitte igjen med et godt innblikk i rollene dere har i teamet, på hvilke områder dere er forskjellige og hvordan det påvirker samarbeidet.

Teamutviklingsverktøyet SPGR vil gi deg og ditt team unik innsikt i hvilken effekt dere har på hverandre og hvordan dynamikken i gruppen fungerer. Skreddersydde øvelser vil gi økt fokus på kommunikasjon, tillit og felles forståelse – nøkkelfaktorer for effektivt teamarbeid.

Målet med teamarbeid er at man sammen skal prestere bedre enn enkeltindividet alene. Derfor er samarbeidet mellom teammedlemmene helt essensielt for god måloppnåelse.

Høyt og Lavt står for teambuilding i praksis, mens Stand Out står for den faglige delen.
Les mer om Stand Out

hl-icon-info-bw-neg

Full teamutvikling - videre prosess

Samarbeid i teamet bygger på enkeltindividene og tillit blant medlemmene i gruppen. Tillit oppstår gjennom åpenhet og ærlighet, man må tørre å by på svakheter så vel som styrker. For å øke effektiviteten på det dere gjør på arbeidsplassen, må vi også rette blikket innover i teamet: deres arbeidsoppgaver, teamets plass i bedriften og på markedet, det ytre miljøet osv.

Viktige refleksjoner rundt dette krever mer tid. En fullstendig teamutvikling består derfor av refleksjoner på individnivå med individuell gjennomgang av resultatene etter SPGR, refleksjoner på team- og organisasjonsnivå og treningsøvelser knyttet til arbeidsoppgavene.

Full teamutvikling er en lengre prosess som krever mer inngående kunnskap om dere selv og teamet som helhet. Dere vil derfor få muligheten til å kjøpe en utvidet pakke etter klatredagen, der vi i Stand Out tar teamutviklingen et steg videre.

Alle team er forskjellige og unike, og det betyr at samme treningsopplegg ikke vil fungere like godt for alle. Teamutvikling er skreddersøm, derfor legger vi stor vekt på en god forventningsavklaring slik at vi kan utvikle et opplegg som står i tråd med det du ønsker at ditt team skal jobbe med.

Ønsker du å fortsette teamutviklingen i aktive omgivelser kjører vi flere samlinger i klatreparken, ellers fullfører vi samlingene på ditt arbeidssted.

hl-icon-waiver-bw-neg

EGENERKLÆRING - Husk å fylle ut egenerklæringsskjema før du ankommer parken. Fylles ut kun én gang per sesong og gjelder alle H&L parker. Fyll ut skjema her.

hl-icon-info-bw-neg

PRAKTISK INFO FOR GRUPPER - Nyttig informasjon som er greit å få med seg i forkant av besøket hos oss finner du her.